konaklar

  • Otel 3000 m² alan içerisinde birbirinden bağımsız, 1’i restoran bölümünün yer aldığı Satrapia Konağı olmak üzere 6 konak ve peyzaj alanından oluşmaktadır.
  • Otelimiz 15 adet taş ve 7 adet mağara odasıyla, 12 ay boyunca sizlere hizmete hazırdır.

Karya Konak

   • 4 Suit
   • 3 Deluxe Oda
   • 4 Superior Oda
   • Resepsiyon

İsmini nereden alıyor?  Karya veya Karia güneybatı Anadolu’da ana hatlarıyla günümüzdeki Büyük Menderes Nehri güneyi, Muğla ili kuzey kısımları ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi. Bölgenin oluşumu eski Yunan kavimlerinin Anadolu’nun Ege kıyılarında koloniler kurmaya başlamalarından öncesine dayanmaktadır ve bir uygarlık düzeyi yaratmış olan Karyalıların Anadolu’nun bir yerli halkı olduğu konusunda tarihçiler arasındaki mutabakat genişlemektedir. Karya yada Karia, Persler zamanında Kapadokya bölgesi de dahil olmak üzere krallığın en büyük, en gelişmiş ve ticaret hacmi en üst düzeyde olan satraplığı.

Artaphernes Konağı

   • 3 Superior Oda
   • 2 Golden Suit

İsmini nereden alıyor? Dönemin en önemli satraplarından Hystoupan’ın oğullarından birisidir. Yine dönemin yenilmez olarak adlandırılan tek satrapıdır. Yunan-Pers savaşlarının önemli komutanlarındandır. Generalin yaralanması üzerine ordunun komutasının bırakıldığı isimdir. Artaphernes komutasında bir kara gücü ve donanma Ege Denizi’ne, Kiklad Adaları’na boyun eğdirmek üzere sefere çıkmıştır. Bu kuvvet, ardından Atina ve Eretria’ya cezalandırıcı bir saldırı düzenleyecektir. Ege’de başarılı geçen bir seferin ardından yaz ortasında Eğriboz Adası açıklarına gelen Pers donanması adadaki Eretria kentini kuşatmış ve kuşatma sonunda almıştır.

Tissaphernes Konağı

   • 3 Deluxe Oda
   • 1 Superior Oda

İsmini nereden alıyor?  Tarihte önemli rol oynayan Pers Satrapıdır. Tissaphernes, Yunanlılarla yapılan anlaşmaya sadık kalmayan Firg tarafından saldırıya uğrar ve şu anda Kapadokya bölgesi olan bu coğrafyaya sığınır. Topraklarının bahaneyle yağmalanmasından çekinen Pers kralı II. Artaserhas, satrapı idam ettirerek sorunu çözmeye çalışır. Askeri harekâta devam eden Spartalılar Pers topraklarına ilerlese de Spartalılara karşı ayaklanma başladığı haberiyle ülkesine dönmek zorunda kalır.

 

Sard Evi

   • 2 Superior Oda
   • 2 Golden Suit

İsmini nereden alıyor?  Sardes bilinen tarihe göre paranın ilk basıldığı yerdir. Ayrıca tarihteki ünlü Kral Yolu’nun başlangıcıdır. Uzun süre değerli taş olarak kullanılmış turuncu kuvars taşının Batı dillerindeki ismi olan  “sard” kelimesi, taşın antik çağda çıkarıldığı Sart bölgesinden gelir. Halen burada Kuvars taşı ve altın çıkarımı devam etmektedir.

Miletos Konağı

   • 1 Deluxe Oda (Engelli kullanımına uygundur)
   • 4 Golden Suit
   • Miletos Toplantı Salonu

İsmini nereden alıyor?  Milet (Klasik Yunanca, Milētos ve Latince, Miletus) Anadolu’nun batısında, Ege bölgesinde Büyük Menderes Nehri’nin hemen ağzına yakın deniz kıyısında bir antik liman şehridir. Yunan eserlerine göre Miletos’ta ilk yaşayanlar Karyalılardır ve Miletos bir Karya şehridir.  Miletos, Karadeniz kıyısında, içinde Trabzon, Sinop ve Kırım’ı da kapsayan, kendine bağlı 98 adet koloni kenti kurarak muhteşem bir güce ulaşmış, bir deniz imparatorluğuna dönüşmüştür. Klasik Yunanistan daha yeni gelişmekte iken, satraplık ile yönetilen İyonya’da merkez durumundaki Miletos, Anadolu kıyılarında bir sanat, ilim ve felsefe merkezi olarak parlamıştır. Antik Yunan medeniyetinin bilimde ilerlemesi Miletos ekolu yoluyla başlamıştır.