“Satrapia” İsminin Hikayesi

Satraplık, İran medeniyetinde ülke topraklarının ayrıldığı idari birimlere ( eyaletlere ) verilen ad veya Persler’in valilik atamaları olarak da adlandırabileceğimiz sistemdir. Pers İmparatorluğu mutlakiyetle yönetilmiştir. Pers hükümdarının yetkileri sınırsız olup istekleri kanun niteliği taşımıştır. Ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüştür. Satraplıklar satrap adı verilen ve Pers soyluları arasından seçilen kişiler tarafından yönetilmiştir. I. Darius tarafından geliştirilmiş sistem M.Ö. 340 yıllarında kullanılmaktaydı. Persler, Ege Denizi’nden Hindistan’a kadar olan topraklarını yönetebilmek için bu satraplıkları kurdular.

O zamanlardan bu zamanlara kalan nadir şeylerden bir tanesi Satraplık yönetimi.
O zamanlar satraplık ile yönetilen tüm bölge, yine satraplık egemenliğinde. Tek farkı, günümüzdeki adının “Valilik” olması.
Hakkımızda bölümünde anlattığımız üzere, satraplık ; otel hikayesinin de çıkış noktası.

Eski Nevşehir Valisi Sn. Alaattin Turhan ve eşinin mütevazi evinin ve bulunduğu arazinin daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için yapılan çalışmalar sonucunda,
doğal yaşam kayaları ile birlikte toplamda 10 odaya ulaşıldı ve bu sayı, bölgede bir otel oluşturulması sürecinde ilk adım oldu.

Geçen seneler ve harcanan bol emek neticesinde yaklaşık 3000 m² alana yayılmış ve doğal haline teknolojinin tüm imkanları eklenmiş,
toplam 29 odalı bir tesis yaratıldı.

“Satrapia”nın Doğuşu